Products – Hello Kitty

Badtz-Maru (as Itachi) Badtz-Maru (as Itachi)
Chococat (as Sasuke) Chococat (as Sasuke)
Hello Kitty (Gold Medal) Hello Kitty (Gold Medal)
Hello Kitty (In Noodle Cup) Hello Kitty (In Noodle Cup)
Hello Kitty (Riding Bike With Noodle Cup) Hello Kitty (Riding Bike With Noodle Cup)
Hello Kitty as Naruto Hello Kitty as Naruto
Hello Kitty in Cake (Diamond) Targetcon Exclusive Hello Kitty in Cake (Diamond) Targetcon Exclusive
My Melody (as Sakura) My Melody (as Sakura)
Pochacco as Kakashi Pochacco as Kakashi